Przeglądy techniczne obiektów budowlanych

Przegląd techniczny obiektu budowlanegoDla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkownikom pomieszczeń niezbędne są okresowe przeglądy techniczne budynków. Konieczność ich przeprowadzania wynika także z obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z nimi co najmniej raz do roku należy przeprowadzić kontrole techniczne, które obejmują sprawdzenie stanu technicznego:

  • elementów budowli, budynku i instalacji, które są szczególnie narażone na działanie szkodliwych czynników, pojawiających się w trakcie użytkowania budynku,
  • instalacji oraz urządzeń mających wpływ na ochronę środowiska,
  • instalacji gazowych,
  • przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Tego rodzaju kontrola powinna być wykonywana jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, przy czym od wykonania poprzedniej kontroli nie musi upłynąć dokładnie 365 dni.

Kontroli wykonywanej raz na 5 lat podlegają następujące elementy:

  • sprawdzenie stanu technicznego budynku,
  • ocena przydatności budynku do użytkowania,
  • ocena estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
  • sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej,
  • ocena połączeń, osprzętu i systemów stosowanych w instalacji piorunochronnej.

Część czynności wchodzących w zakres kontroli wykonywanej raz na 5 lat łączy się z czynnościami wchodzącymi w zakres corocznej kontroli. W związku z tym zaleca się, aby w roku, który przypada na wykonanie obu czynności, połączyć je ze sobą.

 

Przegląd obiektu wykonany przez specjalistów z Dom-Jar

Przeglądy obiektów warto powierzyć specjalistom. Dokładnie sprawdzimy elementy budynku narażone na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych. Przeprowadzimy także diagnozę instalacji gazowych i przewodów kominowych oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Gwarantujemy, że niezbędne czynności zostaną wykonane z maksymalną precyzją i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zadbamy ponadto o sporządzenie dokładnej dokumentacji fotograficznej, zawierającej opisy stwierdzonych nieprawidłowości i informacje o sposobach naprawy uszkodzeń. Nasze usługi mają kompleksowy charakter, dlatego zajmujemy się również projektowaniem budynków, więc jeśli chcesz rozpocząć nową inwestycję, udzielimy Ci stosownego wsparcia. Chętnie odpowiemy na każde pytanie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego i do podjęcia współpracy.