Prowadzenie budowy

Specjalista nadzorujący prace na budowiePrawo budowlane zobowiązują każdego Inwestora, aby jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji zatrudnił kierownika, który zajmie się prowadzeniem budowy. Musi on mieć wiedzę z zakresu sztuki budowlanej oraz przepisów prawa budowlanego, która jest potwierdzona stosownymi kwalifikacjami.

Jeśli szukasz doświadczonego kierownika budowy, który ma już za sobą wiele udanych inwestycji, zdaj się na nas. Mamy uprawnienia do prowadzenia robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Gwarantujemy, że wszelkie czynności związane z kierowaniem inwestycją zostaną przeprowadzone w sposób rzetelny, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Na każdym etapie współpracy udzielamy wsparcie merytorycznego, które ma szczególne znaczenie dla Klientów, decydujących się samodzielnie wykonać część lub nawet wszystkie prace budowlane. Dzięki naszemu doradztwu będziesz miał pewność, że prace postępują w sposób zgodny z założeniami, a konstrukcja budynku jest bezpieczna i odpowiada normom narzuconym przez sztukę budowlaną i przepisy prawa.

 

Czym zajmuje się kierownik budowy?

Kierownik budowy odpowiada za całokształt prac związanych z daną inwestycją.

Do jego obowiązków należą m.in.:

  • przejęcie od inwestora i stosowne zabezpieczenie terenu budowy,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi pracami,
  • realizacja zadań wpisanych do dziennika budowy,
  • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru tych etapów pracy, które z czasem ulegają zakryciu,
  • dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących BHP na terenie budowy,
  • zatwierdzania kolejnych etapów prac.

Kierownik jest także zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej i protokołu zakończenia budowy. Musi on także rozprowadzać ważne informacje poprzez komunikaty i ogłoszenia. W przypadku katastrofy budowlanej ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Jeśli szukasz zaufanego partnera, który pomoże Ci zadbać o wysoką jakość prowadzonych prac budowlanych, skontaktuj się z nami — zapraszamy do współpracy.