Adaptacja projektów gotowych w woj. lubelskim

Specjalista nadzorujący prace na budowieAdaptacja projektów gotowych polega na ich dostosowaniu do konkretnych warunków lokalizacyjnych wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy. Może ona obejmować także zmiany w zakresie projektu w celu dopasowania go do potrzeb Inwestora.

Jednocześnie sama adaptacja pozwala obalić mit o tym, że jedynie indywidualny projekt może być funkcjonalny i dostosowany do potrzeb mieszkańców danego budynku. Tak naprawdę każdy projekt da się zaadaptować w taki sposób, aby rozkład pomieszczeń, rozmiar okien czy układ funkcjonalny spełniały potrzeby użytkowników budynku.

Adaptacja projektu gotowego składa się z czynności obowiązkowych i dodatkowych.

Czynności obowiązkowe to między innymi:

  • dostosowanie projektu gotowego do działki — należy przy tym pamiętać, że ważne jest tutaj uwzględnienie właściwości terenu: rodzaju podłoża, poziomu gruntu. Dzięki temu możliwe jest odpowiednie wyeksponowanie całej konstrukcji oraz zabezpieczenie fundamentów przed działaniem wilgoci;
  • opracowanie projektu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem projektowanego budynku;
  • pomoc w dopełnianiu formalności urzędowych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń — w wielu przypadkach ta czynność sprawia Inwestorom najwięcej problemów. Wymaga wnikliwej znajomości przepisów prawa budowlanego, lokalnych przepisów dotyczących zabudowy oraz procedur, jakimi kierują się urzędy.

Poza czynnościami, których spełnienie jest obowiązkowe dla uzyskania pozwolenia na budowę, istnieją także dodatkowe aspekty, które można uwzględnić w trakcie adaptacji, aby dostosować budynek do własnych potrzeb.

Mogą one obejmować:

  • zmianę wielkości i lokalizacji otworów okiennych i drzwiowych,
  • zmianę sposobu ogrzewania budynku,
  • wykonanie projektu podpiwniczenia,
  • zmiany w zakresie materiałów i rodzajów elementów konstrukcyjnych,
  • zmiany funkcji poszczególnych pomieszczeń.

Wieloletnie doświadczenie w branży oraz stosowne kwalifikacje umożliwiają nam nie tylko wykonywanie czynności technicznych związanych z adaptacją projektów, ale także doradztwo w zakresie konkretnych rozwiązań.

Pomożemy Ci dostosować budynek do planowanych przez Ciebie technologii (m.in. rodzaju wentylacji, sposobu ogrzewania budynku). Nasze usługi mają kompleksowy charakter, dlatego zajmujemy się także projektowaniem budowy. Usługa uwzględnia wsparcie na każdym etapie inwestycji, a także merytoryczne doradztwo jeszcze przed jej rozpoczęciem. Zapraszamy do współpracy.