Nadzór budowlany w woj. lubelskim

Specjalista nadzorujący postępy budowlaneBudowa domu lub innego budynku jest skomplikowanym przedsięwzięciem, które wymaga znajomości zasad sztuki budowlanej oraz przepisów prawa budowlanego. Te ulegają dynamicznym zmianom, które są związane z polityką mieszkaniową w Polsce oraz całej Unii Europejskiej. Tylko nieustanna edukacja w zakresie obowiązujących norm jest gwarancją dopełnienia formalności w taki sposób, aby budowa przebiegała zgodnie z prawem, a powstałe konstrukcje były jednocześnie bezpieczne i trwałe. Wszelkie prace w tym zakresie powinny być powierzone fachowcom ze stosownymi kwalifikacjami i objęte nadzorem budowlanym.

 

Czym zajmuje się inspektor nadzoru?

Nadzór budowlany obejmuje szereg działań, pozwalających uniknąć nieprawidłowości i usterek, stwarzających zagrożenie nie tylko dla samej konstrukcji, ale także dla użytkowników. Osoba sprawująca nadzór budowlany nad inwestycją, czyli inspektor nadzoru, ma także za zadanie czuwać nad tym, aby prace budowlane przebiegały zgodnie z planem. Jest odpowiedzialna również za rozdzielanie zadań budowlanych i za dziennik budowy.

Nadzór nad budową domu najlepiej powierzyć profesjonalistom. Jest to sposób na uniknięcie stresu i rozczarowań związanych z niepowodzeniami na budowie oraz problemami z nieodpowiednio wykonanymi przez ekipę budowlaną pracami. Inspektor nadzoru dba także o to, aby formalności były wypełniane zgodnie z oczekiwaniami ustawodawcy, dzięki czemu budowa nie jest zagrożona nieprawidłowościami, a Ty, jako jej właściciel, karami finansowymi i innymi obciążeniami.

 

Nadzór budowlany od specjalistów z Dom-Jar

Fachowcy z Dom-Jar mają niezbędne uprawnienia do sprawowania nadzoru budowlanego.
Działamy rzetelnie, dbając o każdy szczegół. Podczas przeprowadzania nadzoru jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą i Inwestorem, informując na bieżąco o wynikach przeprowadzonej kontroli oraz o konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego i do podjęcia współpracy.